Jak działa klimatyzator?

Klimatyzator to urządzenie, którego zadaniem jest zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniu poprzez redukcję temperatury powietrza, a więc jego ochładzanie. Klimatyzator składa się z następujących elementów:

  • sprężarki,
  • parownika,
  • skraplacza,
  • wentylatora promieniowego.

To harmonijna współpraca wszystkich tych elementów umożliwia dostosowanie temperatury panującej w danym pomieszczeniu do potrzeb i oczekiwań jego użytkowników. Warto bowiem pamiętać o tym, że – choć nie jest to główne zadanie klimatyzatora – klimatyzatory są również wykorzystywane do ogrzewania lub dogrzewania pomieszczeń, zwłaszcza tych bez podłączenia do sieci ogrzewania centralnego.

Klimatyzator – jak to właściwie działa?

Wewnątrz klimatyzowanego pomieszczenia znajduje się parownik. Wentylator promieniowy wymusza obieg powietrza na tym parowniku, gdzie powietrze zassane z pomieszczenia ulega ochłodzeniu. Redukcja temperatury powietrza następuje w wyniku oddania ciepła czynnikowi chłodniczemu (cieczy), który krąży w obiegu zamkniętym w obrębie instalacji klimatyzacyjne. Sprężarka spręża czynnik chłodzący, którego temperatura wzrasta jeszcze bardziej. Następnie czynnik chłodzący w postaci gazu jest przetaczany do skraplacza. Skraplacz znajduje się na zewnątrz. W zależności od rodzaju instalacji oraz warunków jej eksploatacji skraplacz może się znajdować poza budynkiem lub w innym pomieszczeniu wewnątrz budynku. Najczęściej jednak stosuje się klimatyzatory ze skraplaczami zewnętrznymi.W skraplaczu ciepło odebrane przez czynnik chłodzący zostaje oddane do powietrza. W momencie oddania ciepła do powietrza czynnik ulega skropleniu i na powrót staje się cieczą. Krążąca w instalacji ciecz trafia do elementu rozprężającego, gdzie jej ciśnienie, a w konsekwencji również temperatura ulegają obniżeniu. Schłodzona ciecz zostaje ponownie podana na parownik, gdzie ulega ogrzaniu w wyniku przyjęcia ciepła z powietrza w pomieszczeniu, zamienia się w gaz i cały proces zaczyna się od nowa.

W celu umożliwienia utrzymywania stałej zadanej temperatury w pomieszczeniu w klimatyzatorach wykorzystuje się elektroniczne układy sterowania, które obok zadanej temperatury zapewniają również utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza.