Na czym polega uziemienie instalacji fotowoltaicznej?

Strategia ESG jest obecnie niezbędnym aspektem działalności wielu firm, w tym również przedsiębiorstw z branży stolarki otworowej. Kluczowe wskaźniki tych raportów obejmują m.in. obliczanie śladu węglowego oraz poziom emisji gazów cieplarnianych.

Strategia ESG (ang. Environmental, Social and Governance) odnosi się do podejścia biznesowego, które integruje trzy kluczowe aspekty: ochronę środowiska, odpowiedzialność społeczną i zarządzanie korporacyjne.

Te obszary muszą być uwzględniane w działaniach firmy. Strategia ESG wyznacza kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, podobnie jak tradycyjna strategia, ale dodatkowo skupia się na procesach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Postępy w realizacji wyznaczonych celów są mierzone za pomocą raportów ESG, które zawierają szczegółowe informacje na temat podejmowanych działań i ich wdrażania zgodnie z przyjętą strategią ESG.

Dotychczas raportowanie ESG było dobrowolne, jednak od stycznia 2024 roku obowiązuje Dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive), będąca częścią Europejskiego Zielonego Ładu.

Zgodnie z tą dyrektywą, wszystkie duże przedsiębiorstwa oraz małe i średnie spółki notowane na giełdzie muszą uwzględniać informacje dotyczące ESG w swoich sprawozdaniach z działalności. Wdrażanie przepisów będzie stopniowe, początkowo obejmując firmy podlegające pod dyrektywę NFRD (ang. Nonfinancial Disclosure Reporting Directive).

W Polsce w 2024 roku nowe przepisy obejmą około 300 firm (w całej UE około 12 000). Następnie obowiązek raportowania ESG zostanie rozszerzony na inne podmioty, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, które będą musiały sporządzać raporty od 2025,2026 do 2027 roku, w zależności od wielkości firmy.

Raporty ESG muszą być zgodne z celami UE dotyczącymi zmian klimatycznych oraz zrównoważonego rozwoju. Dzięki wprowadzeniu standardów raportowania, dane w raportach będą porównywalne, co umożliwi inwestorom, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, konsumentom i innym zainteresowanym stronom ocenę działalności firm w kontekście zrównoważonego rozwoju.

W raportach ESG szczególnie ważne są informacje takie jak ślad węglowy organizacji oraz wartość emisji gazów cieplarnianych, które są kluczowymi elementami kategorii środowiskowej tych raportów.

Ślad węglowy to miara całkowitej ilości emisji gazów cieplarnianych, które są generowane bezpośrednio i pośrednio przez człowieka, organizację, produkt lub usługę. Oblicza się go, sumując emisje pochodzące z różnych źródeł, takich jak spalanie paliw, procesy przemysłowe, transport, zużycie energii elektrycznej oraz inne działalności, które przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych.

Aby obliczyć ślad węglowy, należy:

  1. Zidentyfikować wszystkie źródła emisji związane z danym podmiotem lub produktem.
  2. Zgromadzić dane dotyczące zużycia paliw, energii i innych surowców.
  3. Przeliczyć te dane na ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e) za pomocą odpowiednich wskaźników emisji.
  4. Zsumować wyniki, aby uzyskać całkowity ślad węglowy.

Dokładne metody i narzędzia do obliczania śladu węglowego mogą się różnić w zależności od branży i specyfiki działalności, ale cel jest zawsze ten sam: oszacowanie całkowitego wpływu na środowisko w postaci emisji gazów cieplarnianych.

Te i wiele innych zagadnień mieliśmy okazję wysłuchać podczas konferencji „Technologie dla biznesu”.

Strona wykorzystuje pliki Cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.
Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.